MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Eğitim Komitesi


EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Op.Dr.Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Esra KARAGÖZ

Eğitim Hemşiresi

Üye

Kürşat ZENGİN

İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü

Üye

Asibe ÖZKAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Tuba AVLANMIŞ

Destek ve Kalite Hiz. Müdürü

Üye

Çiğdem YURTSEVEN

İdari ve Mali Hiz. Müdür Yrd.

Üye

Prof. Dr. Mahmut Murat DEMİRTAŞ

KVC İdari ve Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof.Dr.Sait TERZİ

Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Ahmet ÇELEBİ

Çocuk Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Sinan ŞAHİN

Radyoloji Eğitim Sorumlusu

Üye

Doç. Dr. Nihan YAPICI

Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Sorumlusu

Üye

Doç. Dr. Tamer OKAY

Göğüs Cerrahisi Eğitim Sorumlusu

Üye

Doç. Dr. Numan Ali AYDEMİR

KVC Eğitim Sorumlusu

Üye

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Buket Eylem Doğan ÖZ

Psikolog

Üye

Esra ÇETİN

Eğitim Hemşiresi

Üye

Gülsüm GÜR

Sosyal Hizmet Uzmanı

Üye

Hasan GÜNEL

Eczacı

Üye

Özgür YURTSEVEN

İSG Uzmanı

Üye

Erdem IŞIK

Eğitim Birimi Sekreteri


ASGARİ GÖREV TANIMI

Sağlıkta kalite standartlarında yer alan eğitimleri planlayıp, organize edip uygulanmalıdır.

Hizmet içi eğitimleri planlayıp organize edip uygulanmalıdır.

Uyum eğitimlerini planlamalı ve uygulamasını sağlamalı.

Düzenli aralıklarla toplantılar yapılarak eğitimler değerlendirmeli ve eğitim planı geliştirilmelidir.

Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.