MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Hasta Güvenliği Komitesi


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Doç. Dr. Emrah BOZBEYOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Ülkü Tuba AVLANMIŞ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Üye

Oya MALKOÇ

Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yardımcısı

Üye

Ramazan AĞIRBAŞ

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Gökçen ORHAN

KVC Eğitim Görevlisi

Üye

Doç. Dr. Barış GÜNGÖR

Kardiyoloji Uzmanı

Üye

Doç. Dr. Türkan ÇORUH

Anestezi Eğitim Görevlisi

Üye

Uzm.Dr. Ayşe ERTÜRK

Bakteriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Üye

Melike ÇELİK

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

Üye

Esra KARAGÖZ

Eğitim Hemşiresi

Üye

Nurgül TACAL

Farmakovijilans Sorumlusu

Üye

Mehmet BAŞOĞLU

Bilgi İşlem Birimi Teknisyen Sorumlusu

Üye

Selime GÜVEN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Üye

Elif AK

Sorumlu Hemşire

Üye

Zeynep KORKMAZ

KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Üye

Buket BABACAN

Kalite Yönetim Birim Çalışanı


ASGARİ GÖREV TANIMI

Hastaların doğru kimliklendirilmesi.

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması.

Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması.

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması.

Radyasyon güvenliğinin sağlanması.

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması.

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması.

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.

Hasta mahremiyetinin sağlanması.

Hastaların güvenli transferi.

Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi.

Bilgi güvenliğinin sağlanması.

Enfeksiyonların önlenmesi.

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması.

Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

Komite düzenli aralıklarla yılda en az dört kez toplanmalıdır.