T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi


Oya MALKOÇ                         Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yard.

Yılmaz ÇORLU                       Sosyal Hizmet Uzmanı

Didem GÜNEŞ                       Kailte Yönetim Birimi


ASGARİ GÖREV TANIMI :                                                               

  • Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması, Öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması, dönem sonu raporların hazırlanması.

Komite toplantılarının aylık olarak yapılması, o ay içerisinde planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin toplantı tutanağına işlenmesinin sağlanması.