T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ekibi


Uz. Dr. Sami İLHAN                     Başhekim Yardımcısı

Ülkü Tuba AVLANMIŞ                Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Oya MALKOÇ                               Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yard.

Ramazan AĞIRBAŞ                      İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard.

Didem GÜNEŞ                             Kalite Yönetim Birimi

Gülsüm GÜR                                Hasta Hakları Sorumlusu

ASGARİ GÖREV TANIMI :                                                               

  • Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması, Öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması, dönem sonu raporların hazırlanması.
  • Komite toplantılarının aylık olarak yapılması, o ay içerisinde planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin toplantı tutanağına işlenmesinin sağlanması.