T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Uzm. Dr. Mutlu Şeyda ÖCALMAZ

Komite Başkanı

Uzm. Dr. Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Uzm.Dr.Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Asibe ÖZKAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ülkü Tuba AVLANMIŞ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Doç. Dr. Nurgül YURTSEVEN

Anestezi ve Reanimasyon

Doç. Dr. Türkan KUDSİOĞLU

Anestezi ve Reanimasyon

Doç. Dr. Şennur ÜNAL DAYI

Kardiyoloji eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Bülent KETENCİ

KVC Eğitim Görevlisi

Op. Dr. Murat SARĞIN

KVC Başasistan

Op. Dr. Recep USTAALİOĞLU

Göğüs Cerrahisi

Op. Dr. Okan YURDAKÖK

Pediatrik KVC

Uzm. Dr. Mustafa Anıl CÖMERT

Koroner YBÜ Sorumlu Hekimi

Uzm. Dr. Denef DENİZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Ayfer ŞENSOY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Ecz. Negül GÜNGÖRDÜ

Sorumlu Eczacı

Nilgün BURGAZ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Selime GÜVEN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Zerrin ERSOY

SBH Koordinatör Hemşire

Arzu ASLAN

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

ASGARİ GÖREV TANIMI :                                                               

  • Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği,Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, ilgili yönetmelikler ve bilimsel veriler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, standartlar, indikatörler ve bölüm hedefleri ile ilgili verilerin toplanması, analizlerin yapılması ve raporlandırılmasının sağlanması.

Komite toplantılarının belirlenen plan doğrultusunda düzenli olarak yapılması ve planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin          toplantı    tutanağına işlenmesinin            sağlanması.


Uzm. Dr. Mutlu Şeyda ÖCALMAZ

Komite Başkanı

Uzm. Dr. Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Emrah BOZBEYOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Prof. Dr. Ömer KOZAN

Kardiyoloji İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Murat DEMİRTAŞ

KVC İdari Sorumlu

Doç. Dr. Türkan KUDSİOĞLU

Anestezi ve Reanimasyon İdari Sorumlu

Doç. Dr. Tamer OKAY

Göğüs Cerrahisi İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Numan Ali AYDEMİR

Pediatrik KVC İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Cevdet Uğur KOÇOĞULLARI

KVC Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Gökçen ORHAN

KVC  Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Nurgül YURTSEVER

Anestezi Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Nihan YAPICI

Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Sor.

Doç.Dr. Özlem Yıldırımtürk

Koroner YBÜ Sorumlu Hekimi

Uzm.Dr.Denef DENİZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.Ayfer ŞENSOY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Ayşe ERTÜRK

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sor. Hekimi

Ec. Negül GÜNGÖRDÜ

Sorumlu Eczacı

Ahmet Arif AĞLAR

KVC Asistan Temsilcisi

Ahmet ÖZ

Kardiyoloji Asistan Temsilcisi

Asibe ÖZKAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ferhat DURAN

İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü

Tuba AVLANMIŞ

Sağlık Otelcilik Müdürü

Mine EFE

Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd

Gonca AKBAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Tuba SARIKAYA

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Selime GÜVEN                                   

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Zerrin ERSOY                                     

SBH Otelcilik Birim Sorumlusu

Bediha ALMAN

Kule KVCYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Yeter DURMUŞ

Ana KVCYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Emine BOLAT

Kule PKVC YBÜ Sorumlu Hem.

Süheyla ASLAN

Ana KYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Arzu KUZU

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Bilge UZUNYAŞA

Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

Furkan İSKENDER

Anestezi Teknisyeni

Kenan Demir

Perfüzyonist

ASGARİ GÖREV TANIMI :                                                               

  • Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği,Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, ilgili yönetmelikler ve bilimsel veriler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, standartlar, indikatörler ve bölüm hedefleri ile ilgili verilerin toplanması, analizlerin yapılması ve raporlandırılmasının sağlanması.

Komite toplantılarının belirlenen plan doğrultusunda düzenli olarak yapılması ve planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin          toplantı    tutanağına işlenmesinin            sağlanması.

Uzm. Dr. Mutlu Şeyda ÖCALMAZ

Komite Başkanı

Uzm. Dr. Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Emrah BOZBEYOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Prof. Dr. Ömer KOZAN

Kardiyoloji İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Murat DEMİRTAŞ

KVC İdari Sorumlu

Doç. Dr. Türkan KUDSİOĞLU

Anestezi ve Reanimasyon İdari Sorumlu

Doç. Dr. Tamer OKAY

Göğüs Cerrahisi İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Numan Ali AYDEMİR

Pediatrik KVC İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Cevdet Uğur KOÇOĞULLARI

KVC Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Gökçen ORHAN

KVC  Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Nurgül YURTSEVER

Anestezi Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Nihan YAPICI

Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Sor.

Doç.Dr. Özlem Yıldırımtürk

Koroner YBÜ Sorumlu Hekimi

Uzm.Dr.Denef DENİZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.Ayfer ŞENSOY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Ayşe ERTÜRK

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sor. Hekimi

Ec. Negül GÜNGÖRDÜ

Sorumlu Eczacı

Ahmet Arif AĞLAR

KVC Asistan Temsilcisi

Ahmet ÖZ

Kardiyoloji Asistan Temsilcisi

Asibe ÖZKAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ferhat DURAN

İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü

Tuba AVLANMIŞ

Sağlık Otelcilik Müdürü

Mine EFE

Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd

Gonca AKBAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Tuba SARIKAYA

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Selime GÜVEN                                   

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Zerrin ERSOY                                     

SBH Otelcilik Birim Sorumlusu

Bediha ALMAN

Kule KVCYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Yeter DURMUŞ

Ana KVCYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Emine BOLAT

Kule PKVC YBÜ Sorumlu Hem.

Süheyla ASLAN

Ana KYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Arzu KUZU

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Bilge UZUNYAŞA

Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

Furkan İSKENDER

Anestezi Teknisyeni

Kenan Demir

Perfüzyonist

ASGARİ GÖREV TANIMI :                                                               

  • Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği,Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, ilgili yönetmelikler ve bilimsel veriler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, standartlar, indikatörler ve bölüm hedefleri ile ilgili verilerin toplanması, analizlerin yapılması ve raporlandırılmasının sağlanması.

Komite toplantılarının belirlenen plan doğrultusunda düzenli olarak yapılması ve planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin          toplantı    tutanağına işlenmesinin            sağlanması.

Uzm. Dr. Mutlu Şeyda ÖCALMAZ

Komite Başkanı

Uzm. Dr. Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Emrah BOZBEYOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Prof. Dr. Ömer KOZAN

Kardiyoloji İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Murat DEMİRTAŞ

KVC İdari Sorumlu

Doç. Dr. Türkan KUDSİOĞLU

Anestezi ve Reanimasyon İdari Sorumlu

Doç. Dr. Tamer OKAY

Göğüs Cerrahisi İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Numan Ali AYDEMİR

Pediatrik KVC İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Cevdet Uğur KOÇOĞULLARI

KVC Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Gökçen ORHAN

KVC  Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Nurgül YURTSEVER

Anestezi Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Nihan YAPICI

Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Sor.

Doç.Dr. Özlem Yıldırımtürk

Koroner YBÜ Sorumlu Hekimi

Uzm.Dr.Denef DENİZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.Ayfer ŞENSOY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Ayşe ERTÜRK

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sor. Hekimi

Ec. Negül GÜNGÖRDÜ

Sorumlu Eczacı

Ahmet Arif AĞLAR

KVC Asistan Temsilcisi

Ahmet ÖZ

Kardiyoloji Asistan Temsilcisi

Asibe ÖZKAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ferhat DURAN

İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü

Tuba AVLANMIŞ

Sağlık Otelcilik Müdürü

Mine EFE

Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd

Gonca AKBAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Tuba SARIKAYA

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Selime GÜVEN                                   

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Zerrin ERSOY                                     

SBH Otelcilik Birim Sorumlusu

Bediha ALMAN

Kule KVCYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Yeter DURMUŞ

Ana KVCYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Emine BOLAT

Kule PKVC YBÜ Sorumlu Hem.

Süheyla ASLAN

Ana KYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Arzu KUZU

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Bilge UZUNYAŞA

Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

Furkan İSKENDER

Anestezi Teknisyeni

Kenan Demir

Perfüzyonist

ASGARİ GÖREV TANIMI :                                                               

  • Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği,Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, ilgili yönetmelikler ve bilimsel veriler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, standartlar, indikatörler ve bölüm hedefleri ile ilgili verilerin toplanması, analizlerin yapılması ve raporlandırılmasının sağlanması.

Komite toplantılarının belirlenen plan doğrultusunda düzenli olarak yapılması ve planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin          toplantı    tutanağına işlenmesinin            sağlanması.

Uzm. Dr. Mutlu Şeyda ÖCALMAZ

Komite Başkanı

Uzm. Dr. Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Emrah BOZBEYOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Prof. Dr. Ömer KOZAN

Kardiyoloji İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Murat DEMİRTAŞ

KVC İdari Sorumlu

Doç. Dr. Türkan KUDSİOĞLU

Anestezi ve Reanimasyon İdari Sorumlu

Doç. Dr. Tamer OKAY

Göğüs Cerrahisi İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Numan Ali AYDEMİR

Pediatrik KVC İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Cevdet Uğur KOÇOĞULLARI

KVC Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Gökçen ORHAN

KVC  Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Nurgül YURTSEVER

Anestezi Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Nihan YAPICI

Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Sor.

Doç.Dr. Özlem Yıldırımtürk

Koroner YBÜ Sorumlu Hekimi

Uzm.Dr.Denef DENİZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.Ayfer ŞENSOY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Ayşe ERTÜRK

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sor. Hekimi

Ec. Negül GÜNGÖRDÜ

Sorumlu Eczacı

Ahmet Arif AĞLAR

KVC Asistan Temsilcisi

Ahmet ÖZ

Kardiyoloji Asistan Temsilcisi

Asibe ÖZKAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ferhat DURAN

İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü

Tuba AVLANMIŞ

Sağlık Otelcilik Müdürü

Mine EFE

Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd

Gonca AKBAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Tuba SARIKAYA

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Selime GÜVEN                                   

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Zerrin ERSOY                                     

SBH Otelcilik Birim Sorumlusu

Bediha ALMAN

Kule KVCYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Yeter DURMUŞ

Ana KVCYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Emine BOLAT

Kule PKVC YBÜ Sorumlu Hem.

Süheyla ASLAN

Ana KYBÜ Sorumlu Hemşiresi

Arzu KUZU

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Bilge UZUNYAŞA

Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

Furkan İSKENDER

Anestezi Teknisyeni

Kenan Demir

Perfüzyonist

ASGARİ GÖREV TANIMI :                                                               

  • Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği,Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, ilgili yönetmelikler ve bilimsel veriler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, standartlar, indikatörler ve bölüm hedefleri ile ilgili verilerin toplanması, analizlerin yapılması ve raporlandırılmasının sağlanması.

Komite toplantılarının belirlenen plan doğrultusunda düzenli olarak yapılması ve planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin          toplantı    tutanağına işlenmesinin            sağlanması.