T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta Güvenliği Komitesi


 

Op. Dr. Uğur KISA                     Başhekim Yardımcısı

Oya MALKOÇ                            Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd.

Ramazan AĞIRBAŞ                    İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

Doç. Dr. Gökçen ORHAN           KVC Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Barış GÜNGÖR            Kardiyoloji Uzmanı

Uz. Dr. Türkan ÇORUH               Anestezi Eğitim Görevlisi

Uz.Dr. Ayşe ERTÜRK                  Bakteriyoloji Lab.Sor.

Didem GÜNEŞ                          Kalite Yönetim Birimi

Esra KARAGÖZ                          Eğitim Hemşiresi

Ecz.Negül GÜNGÖRDÜ             Sorumlu Eczacı

Mehmet BAŞOĞLU                   Bilgi İşlem Birimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Ezgi BİLGİN                              Sorumlu Hemşire

Buket BABACAN                       Kalite Birim Sekreteri

ASGARİ GÖREV TANIMI :

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • İlaç güvenliğinin sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması,
 • Hastaların güvenli transferi,
 •  Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Enfeksiyonların önlenmesi,
 • Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.
 • Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.