T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp


Nükleer Tıp bölümümüzde asistan kardiyolog doktor kontrolünde efor, dipiridamol ve dobutamin yöntemleriyle stres uygulandıktan sonra Tl-201 ve Tc-99m MIBI radyofarmasötikleri kullanılarak yılda yaklaşık 5000 hastaya myokard perfüzyon sintigrafisi ( MPS ) yapılmaktadır.


Pulmoner emboli şüphesi bulunan hastalara akciğer perfüzyon / ventilasyon sintigrafisi, akciğer ameliyatı planlanan hastalara kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi ve çeşitli tiroid hastalıklarının tanısında Tc-99m ile tiroid sintigrafisi tetkikleri departmanımızda gerçekleştirilmektedir.

 

UZ.DR.SEVİM HACİMAHMUTOĞLUNÜKLEER TIPUZMAN 
UZ.DR.MEHET FATİH FIRATNÜKLEER TIPUZMAN 
UZ.DR.AYÇA YILDIZ EKİCİNÜKLEER TIPUZMAN 
UZ.DR.UĞUR UYSALNÜKLEER TIPUZMAN