T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü


 
 

Kürşat ZENGİN 

1978 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum İli'nde tamamladı.

2000 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi’ nden mezun oldu.

2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde master yaptı.

2007-2011 yılları arasında Kartal Dr.Lütfi KIRDAR Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

2011-2012 yılları arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Müdürü olarak görev yaptı.

02.11.2012-31.12.2014 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı.

2015-2017 yılları arasında  Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır.

2017 yılı itibariye Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapmaktadır.