T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çevre Yönetim Ekibi


ÇEVRE YÖNETİM EKİBİ

Ülkü Tuba AVLANMIŞ                 Destek ve Kalite Hiz. Müdürü

Bayram YILDIRIM                         İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

Nilgün GENÇ                                 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Satı BİRBUDAK                              Hemşire

Didem GÜNEŞ                               Kalite Yönetim Birimi

Özgür YURTSEVER                        İSG Uzmanı

Uğur BÜLÜN                                  Klinik Destek Elemanı Şefi

Süleyman GÜLHAN                      Temizlik Elemanı Şefi

Erhan BEK                                     Temizlik Görevlisi