T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Uyum Eğitim Sorumluları


Uzm.Dr.Sami İLHAN                                    Başhekim Yardımcısı

Uzm.Dr.Emrah BOZBEYOĞLU                   Başhekim Yardımcısı

Op.Dr.Uğur KISA                                         Başhekim Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet ÇELEBİ                             Çocuk Kardiyolojisi Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Murat DEMİRTAŞ                         KVC Eğitim Sorumlusu

Prof.Dr.Sait TERZİ                                      Kardiyoloji Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Nihan YAPICI                               Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Tamer OKAY                               Göğüs Cerrahisi Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Numan Ali AYDEMİR                  Çocuk KVC Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Sinan ŞAHİN                               Radyoloji Eğitim Sorumlusu

Oya MALKOÇ                                           Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Çalışanlar UyumEğitim Sorumlusu

Ramazan AĞIRBAŞ                                 İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne  Bağlı Çalışanlar Uyum Eğitim Sorumlusu

Ülkü Tuba AVLANMIŞ                              Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Çalışanlar Uyum Eğitim Sorumlusu 

Didem GÜNEŞ                                         Kalite Yönetim Birimi Uyum Eğitim Sorumlusu

Şirin ÇELİK                                              Eğitim Hemşiresi

Esra KARAGÖZ                                      Eğitim Hemşiresi

Negül GÜNGÖRDÜ                                Eczane Birimi Uyum Eğitim Sorumlusu